Silmäleikkaus – Eroon Silmälaseista Silmien Laserleikkauksen Avulla

Nykyään monet ihmiset joutuvat kärsimään erilaisista silmien taittovirheistä, mutta vain harva tietää, että ongelmaan on olemassa helppo ja turvallinen ratkaisu – silmäleikkaus. Laserin avulla tehtävistä silmäleikkauksista onkin tullut viime vuosien aikana hyvin suosittu menetelmä päästä eroon silmälasien käytöstä.

Leikkauksien yleistyminen ei ole mikään ihme, sillä leikkausmenetelmät ovat kehittyneet hyvin turvallisiksi ja samoin myös erittäin nopeiksi. Kehityksen myötä myös leikkauksien hinnat ovat laskeneet kohtuulliselle tasolle, mikä on tehnyt silmäleikkaukseen pääsyn mahdolliseksi lähes kenelle tahansa, joka sitä vain tarvitsee.

Useimmat ihmiset tulevat tarvitsemaan näönkorjausta jossain vaiheessa elämää. Silmälasit ovat olleet maailmalla jo vuosisatojen ajan kaikista käytetyin keino silmien näönkorjauksessa, mutta viime vuosien aikana myös piilolinssit ovat tulleet suosituksi tavaksi korjata silmien näkövirheitä. Vaikka piilolinssit ja silmälasit ovatkin yleensä hyviä keinoja silmien näönkorjaukseen, ne eivät kuitenkaan onnistu poistamaan itse oleellisinta ongelmaa, eli silmän taittovirhettä. Silmäleikkaus onkin ainoa tunnettu menetelmä, jonka avulla silmien taittovirheet voidaan korjata lopullisesti.

Silmäleikkausta voisi periaatteessa suositella kaikille, jotka haluavat päästä eroon silmälasien tai piilolinssien käytöstä. Silmäleikkauksella saavutettava silmälasittomuus on varmasti hyvin monille ihmisille helpotus. Onhan silmälasittomuudesta paljon hyötyä niin omalla vapaa-ajalla, kuin myös useimmilla työpaikoilla. Joskus silmäleikkaus voi olla myös ainoa olemassa oleva vaihtoehto niille, jotka haluavat päästä ammatteihin, joissa vaaditaan hyvää näkökykyä. Hyvää tai normaalia näkökykyä vaativia ammattikuntia ovat mm. poliisi, palomies ja lentäjän ammatti.

Silmien näkökykyä heikentävät taittovirheet johtuvat yleensä tilanteesta, jossa silmään tulevien valonsäteiden polttopiste ei ole oikeassa kohdassa verkkokalvolla, vaan se on joko liian edessä tai liian takana. Tämän tilanteen aiheuttaa useimmiten se, että silmä on joko liian pitkä tai lyhyt omaan taittovoimaansa nähden. Eri taittovirheitä on olemassa kolmea eri pääluokkaa, jotka ovat likitaitteisuus, kaukotaitteisuus ja hajataitteisuus. Nykyaikaisten silmien laserleikkaus tekniikoiden avulla pystytään kuitenkin korjaamaan lähes kaikki mahdolliset silmien näkövirheet.

Lopullinen silmäleikkaukseen soveltuvuus todetaan leikkausta edeltävässä esitutkimuksessa. Esitutkimus on tärkeä hoitoprosessin osa. Sen avulla voidaan selvittää potilaiden soveltuvuus erilaisiin taittovirheiden korjausleikkauksiin. Tutkimuksessa potilaalle tehdään useita erilaisia tarkastuksia ja toimenpiteitä, kuten mm. näöntarkastus, silmänpaineen mittaus ja sarveiskalvon paksuuden määrittäminen. Esitutkimuksesta saatujen tietojen perusteella silmälääkäri ja optikko voivat määrittää kullekin potilaalle mahdollisimman hyvin sopivan leikkausmenetelmän.

Nykyään kaikista suosituin silmäleikkauksissa käytetty menetelmä on LASIK. Sen avulla voidaan korjata kaikki yleisimmät silmien näkövirheet, kuten likinäkö, kaukonäkö ja hajataitto. LASIK tekniikka on saanut suosiota mm. leikkauksen helppouden, nopeuden ja leikkauksen jälkeisen nopean toipumisajan ansiosta. LASIK leikkaustavasta on nykyisin olemassa kaksi eri versiota, jotka ovat perinteinen LASIK ja uudempi FEMTOLASIK. Leikkaustapojen ainut merkittävä ero on se, että FEMTOLASIK leikkaus suoritetaan kokonaan ilman leikkaavaa terää, käyttämällä laseria.

Silmäleikkaus voidaan tietysti suorittaa myös käyttämällä muita leikkausmenetelmiä, kuten PRK ja LASEK. Silmäleikkauksien hinnat vaihtelevat luonnollisesti valitun leikkaustekniikan mukaan, mutta useimmille hinta on vain toisarvoinen seikka, koska kyseessä on sentään ihmisen tärkein aisti, eli näköaisti. Jos siis haluat päästä eroon ainaisesta silmälasien tai piilolinssien käytöstä, niin silloin sinun kannattaa todella vakavasti harkita silmäleikkausta. Kyseessä on kuitenkin oma elämäsi, joten nyt kannattaa viimein miettiä, haluatko viettää lopun elämääsi ilman silmälaseja?